Hoppa till sidans innehåll

Social policy


Social Policy – för en sund livsstil. Faställt av Torsby IF 2015

 

Inledning

Med vår verksamhetsidé och värdegrund som utgångspunkt ska vår förening ska verka för att de medlemmar som aktivt deltar i vår verksamhet lever ett så bra liv som möjligt. Detta är också nödvändigt för att lyckas sportsligt. Det är viktigt att vi inom vår förening, bland ledare, aktiva och föräldrar diskuterar innehållet i denna policy, så att den ständigt hålls levande. Idrottsklubbar har också ett ansvar att vara delaktiga i samhällets arbete med att främja och förebygga bruk av alkohol och andra droger.

Föreningens verksamhetsidé

Torsby IF ska erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet i sporterna fotboll och handboll för barn och ungdomar och seniorer dam och herr. Genom lyhörda och välutbildade föreningsledare ska vi skapa en trivsam miljö där vi alla tillsammans kan utvecklas både idrottsligt och socialt

Värdegrund GARD

 • Glädje och gemenskap
 • Allas rätt att delta
 • Rent spel, regler och policys
 • Demokrati

Glädje och gemenskap - Vår verksamhet ska bedrivas så att vi kan ha roligt, må bra och prestera mer

Allas rätt att vara med - På något sätt ska alla kunna delta i vår verksamhet oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska/psykiska förutsättningar.

Rent spel, regler och policy

 • rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor
 • att hålla sig inom uppsatta ramar och följa riktlinjer och policys
 • att verka för god etik och moral
 • att verka mot fusk, doping och osund ekonomi
 • att verka mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan

Demokrati och delaktighet - En medlem en röst, alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för verksamhet och egen utveckling. Idrott ska utövas jämställt och oavsett bakgrund

Föreningsledare

Vår förening vill att du som ledare ska:

 • följa föreningens verksamhetsidé och värdegrund och de regler och policys som är fastslagna på medlems- styrelse- och sektionsmöten.       
 • vara en förebild både på och utanför idrottsplatsen

Föräldrar/ vårdnadshavare

Som förälder/ vårdnadshavare är du mycket viktig för vår förening! Vi hoppas att du som förälder/ vårdnadshavare:

 • tar del av föreningens verksamhetsidé, värdegrund och policys
 • stödjer föreningens arbete
 • vid medverkan i föreningens verksamhet rättar sig efter och stödjer ledarna och föreningens beslut, regler och policys.
 • Det är alltid våra ledare som bestämmer men synpunkter om förbättringar/förändringar kan alltid skickas med till sektion eller styrelse för behandling. Nya idéer är alltid välkomna!

 

Drogpolicy med konkreta handlingsplaner

  

Droger

För att ha en beredskap utifall användande av droger skulle upptäckas inom vår verksamhet har Torsby IF utformat riktlinjer kring detta. Våra riktlinjer gäller inom hela vår verksamhet d v s träning, tävling och lägerverksamhet. Riktlinjerna gäller alla d v s aktiva, ledare och tränare samt övriga vuxna som bär klubbens färger. Så länge man representerar Torsby IF ser vi som självklart att dessa riktlinjer följs.

Vi definierar drog som:

 1. Tobak (snusning och rökning)
 2. Alkohol
 3. Narkotika och dopningspreparat

1 - Tobak (snusning och rökning)

Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.  Torsby IF har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak:

Vi tillåter inte att barn och ungdomar, under 18 år använder tobak, inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt:

 • Steg 1. Ledare/tränarsamtal med barn och ungdomar tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare.
 • Steg 2. Träningsförbud samt tävlingsförbud under en viss tid fastställs av ledare i samråd med sektion och förälder/vårdnadshavare
 • Steg 3. Torsby IF erbjuder att hjälpa den aktive.

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna.  Torsby IF tycker det är synnerligen olämpligt att aktiva över 18 år använder tobak. Om vi upptäcker att någon/några av våra aktiva över 18 år använder tobak agerar vi på följande sätt:

 • Steg 1. Ledare/tränarsamtal med den aktive.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna/tränarna, föräldrarna, de aktiva själva.

Som barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina barn och ungdomar (och aktiva över 18 år).  Torsby IF tycker det är synnerligen olämpligt att dessa ledare och tränare använder tobak i verksamheten. Om vi upptäcker att någon/några av våra barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år använder tobak agerar vi på följande sätt:

 • Steg 1. Styrelsen talar med tränaren/ledaren.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna/tränarna själva.

Alkohol

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolag, enligt svensk lag.  Torsby IF har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol:

Vi tillåter inte att barn och ungdomar, under 18 år använder alkohol, inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Steg 1. Ledar-/tränarsamtal med barn och ungdomar tillsammans med föräldrar.
 • Steg 2. Träningsförbud samt tävlingsförbud under en viss tid som fastställs av ansvarig tränare.
 • Steg 3.  Torsby IF erbjuder att hjälpa den aktive.

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda alkohol inom vår verksamhet.  Torsby IF tillämpar nolltolerans mot alkohol under tävling, träning och lägerverksamhet. Om vi upptäcker att någon/några av våra aktiva över 18 år använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Steg 1. Ledar-/tränarsamtal tillsammans med den aktive.
 • Steg 2. Träningsförbud samt tävlingsförbud under en viss tid som fastställs av ansvarig tränare.
 • Steg 3.  Torsby IF erbjuder att hjälpa den aktive.

Det är inte tillåtet, för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens färger.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna/tränarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

Som, barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar. Om vi upptäcker att någon/några av våra barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år använder/använt alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Steg 1. Någon eller några ur styrelsen talar med tränaren/ledaren.
 • Steg 2. Torsby IF erbjuder att hjälpa ledaren/ tränaren.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna/tränarna själva.

Föreningen förutsätter att föräldrar inte är påverkade av alkohol, narkotika eller andra droger i samband med föreningens tävlings- eller träningsverksamhet. Inte heller kör bil i bakrus till matcher, träningar, cuper med mera.

Om denna regel och riktlinje inte följs ska ett möte äga rum med förälder/föräldrar. Föreningens styrelse ska kontaktas omgående.

Kommentar: Denna regel och riktlinje gäller vid all tränings och tävlingsverksamhet, där föräldrar är delaktiga i föreningens verksamhet.  Det innebär att riktlinjen även gäller under resor, övernattning mellan matcher, turneringar, träningsläger och andra aktiviteter i föreningens namn.

Vid arrangerande av föreningsfester av olika slag gäller följande:

På föreningsfester där alkohol förekommer tillåts ingen under 18 år att medverka.

Narkotika och dopningspreparat

Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår idrottsförenings verksamhet. Torsby IF har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och dopning. Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi på följande sätt:

 • Steg 1. Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är "barn eller ungdom"
 • Steg 2. Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
 • Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är i första hand styrelsen men även ledarna/tränarna har ett stort ansvar.

Dopningsförebyggande arbete – Vaccination mot doping

RIKTLINJE: Riksidrottsförbundets policy kring doping gäller. Det innebär i korthet att alla former av otillåtna medel som inte föreskrivits av läkare pga. av medicinska skäl är förbjudet att bruka för alla medlemmar inom föreningen.

KONSEKVENS: Närmaste ledare ansvarar för att meddela förenings styrelse Föräldrar kontaktas omgående av närmast ansvarig ledare. Upptäcks någon form av doping bedömer styrelsen fallet. Yttersta konsekvensen kan innebära att medlem utesluts ur föreningen efter samtal med berörd person.

Kosttillskott

RIKTLINJE: Föreningens grundinställning inom ungdomsverksamheten är att allsidig kost ger tillräcklig med energi och näringsämnen, inklusive vitaminer och mineraler, för att den aktive optimalt skall kunna utöva sin sport.

KOMMENTAR: Spelare som tränar och spelar regelbundet har inget som helst behov av kosttillskott under förutsättning att de intar tillräckligt med mat. Föreningen ansvarar för att kunskap om kost för aktiva och ledare ska finnas med i föreningens utbildningsplan.

Ovanstående arrangemang regleras enligt alkohollagen. De aktiviteter som krävs för att policyn ska leva och vara förankrad bland spelare, ledare och föräldrar fastställs av Torsby IF s styrelse

Uppdaterad: 11 MAJ 2015 09:32 Skribent: Peter Dahlström

Ravelli

Prostgardslagarn

bingolotto

toapapper

Postadress:
Torsby IF
N:a Industrigatan 11
68534 Torsby

Besöksadress:
N:a Industrigatan 11
68534 Torsby

Kontakt:
Tel: 056012515
E-post: This is a mailto link

Se all info